lki@lki.lt lki@lki.lt   EN  
   
 
LIKIT

Nuo 2010 metų ši svetainė nebėra atnaujinama. Joje pateikta informacija gali būti naudinga tiems, kas domisi lietuvių kalbos informacinėse technologijose istorija.
Ši svetainė skirta nagrinėti lietuvių kalbos problemas ir jų sprendimus informacinėse technologijose – tuo siekiama, kad lietuvių kalba funkcionuotų ir būtų užtikrintas visavertis jos vartojimas kompiuteriuose ir kituose skaitmeniniuose įrenginiuose. Svetainėje pateikiama informacija:

  • Apie tai, kas padaryta, kad kompiuteris gerai veiktų rašant lietuviškus tekstus – taisyklingai juos apdorotų, rodytų ekrane, persiųstų elektroniniu paštu ir kitomis priemonėmis;
  • Kaip pasinaudoti tuo, kas padaryta: sulietuvintomis (ar originaliomis lietuviškomis) programomis, žodynais, kita lietuviška skaitmenine informacija;
  • Kaip pačiam kurti lietuvišką skaitmeninę aplinką savame kompiuteryje, įstaigoje, mokykloje, internete;
  • Apie dar neišspręstas lietuvių kalbos informacinėse technologijose problemas, jų sprendimo būdus ir perspektyvas.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tiki, kad visų mūsų bendromis pastangomis pasieksime, jog modernios informacinės technologijos padės išsaugoti ir puoselėti lietuvių kalbą skaitmeninėje erdvėje, o technika tarnaus mums, o ne mes jai.


N A U J A S   S T R A I P S N I S: Kam patikėti elektroninių atvirukų siuntimą? Atvirukų siuntimo paslaugas teikiančios interneto svetainės atviruko gavėjui siunčia ne patį atviruką, o tik informaciją apie jį: kas jį siunčia, iš kur jį pasiimti ir pan. Straipsnyje pateikiami įvairių svetainių pranešimų pavyzdžiai ir pastabos apie juos. Tai matydamas siuntėjas galės pairinkti svetainę, informuojančią atviruko gavėją gražia, taisyklinga kalba. Išsamiau.

N A U J A   K N Y G A: Išleista knyga Programinės įrangos lokalizavimas. Joje nagrinėjama lokalizavimo eiga, įvardijamos problemos, teikiami siūlymai joms spręsti, aptariamos kultūrinės dimensijos. Knyga skiriama lokalizavimo problemų tyrėjams ir praktikams, norintiems geriau suvokti lokalizavimo procesus, našiau ir sistemingiau atlikti lokalizavimo darbus. Išsamiau.Ankstesnės naujienos


Apklausas laikinai sustabdėme, nes naudojama apklausų sistema nebeteikia kokybiškų paslaugų.

Ankstesnių apklausų rezultatai.Nuo 2009 m. vasario 1 d. 

 
   
 
© 2001–2014 Lietuvių kalbos institutas
Atnaujinta 2010-02-25