lki@lki.lt lki@lki.lt   EN  
   
 
LIKIT » Rašmenys » Kirčiuotos raidės

Rašmenys » Kirčiuotos raidės


Lietuvių kalba turi 68 kirčiuotas raides (34 didžiąsias ir tiek pat mažųjų).

kirčiuotų raidžių sąrašas

Kirčiuotų raidžių kodavimą apibrėžia standartas LST 1564. Jame nekirčiuotos lietuviškos abėcėlės raidės turi tuos pačius kodus, kaip ir koduotėje LST ISO/IEC 8859-13, o kirčiuotos raidės įdėtos vietoj kitų kalbų raidžių. Šis standartas taikomas „Unix“ genties operacinėms sistemoms ir duomenų mainams tarp skirtingų operacinių sistemų.

Operacinei sistemai „Windows“ rengiamas kirčiuotų raidžių kodavimo standartas LST 1590-4. Lyginant su standartu LST 1564, jo kodų lentelė papildyta fonetiniais ženklais.

Operacinei sistemai DOS taikomas kirčiuotų raidžių kodavimo standartas LST 1590-2. Jame visos pagrindinės lietuvių k. abėcėlės raidės turi tuos pačius kodus, kaip ir koduotėje LST 1590-1, o kirčiuotos raidės bei fonetiniai ženklai įdėti vietoj kitų kalbų raidžių.

Kirčiuotų raidžių rinkimas su kombinaciniu („mirusiu“) klavišu numatytas klaviatūros standarte LST 1582. Kirčiuota raidė renkama paspaudus du klavišus: kombinacinį klavišą su kirčio ženklu ir kirčiuojamos raidės klavišu. Tam reikalinga kirčiuotų raidžių klaviatūros tvarkyklė.

Kirčiuotoms raidėms rodyti ekrane arba spausdinti reikalingi jas turintys šriftai, pavyzdžiui Palemonas.

Unikode ir 32 bitų standarte ISO/IEC 10646 kodas turi 33 kirčiuotas raidės, o kitos 35 išreiškiamos kompozicinėmis sekomis (raidė + kirčio ženklas). Kompozicinė seka lygiavertė vienam ja komponuojamam ženklui, tačiau dar ne visos programos susidoroja su kompozicinėmis sekomis. 

 
   
 
© 2001–2014 Lietuvių kalbos institutas
Atnaujinta 2010-02-25