lki@lki.lt lki@lki.lt   EN  
   
 
LIKIT » Rašmenys » Lietuviški rašmenys mobiliųjų telefonų žinutėse

Rašmenys » Lietuviški rašmenys mobiliųjų telefonų žinutėseKą vadiname žinute?

Žinutės mobiliuosiuose telefonuose

Žinučių siuntimas iš interneto

Straipsniai apie žinučių siuntimo problemasKą vadiname žinute?

Bendrinėje kalboje žinute vadinamas trumpas pranešimas apie įvykį, faktą, pavyzdžiui, „Šiandien namie būsiu tik po pietų“, „Ar nepamiršai skėčio?“. Telekomunikacijose žinutės paprastai siunčiamos mobiliaisiais telefonais (dar vadinamos SMS žinutėmis), jomis keičiamasi pokalbių programose, įrašomos į pranešimų gaviklius. Nuo elektroninių laiškų skiriasi tuo, kad paprasčiau apipavidalinamos (neturi antraščių ir pan.), jomis keitimasis informacija būna operatyvesnis, negu elektroniniais laiškais.

Kalbėsime apie tik apie tekstines žinutes, nes jose svarbu taisyklingai panaudoti lietuviškus rašmenis.


Žinutės mobiliuosiuose telefonuose

Žinučių, parašytų įvairiomis kalbomis, persiuntimui mobiliųjų telefonų tinklais techninių kliūčių nėra. Įvairių kalbų žinučių rašymą mobiliuosiuose telefonuose reglamentuoja tarptautinis standartas ETSI ES 202 130. Jame kiekvienai kalbai apibrėžiama po du raidžių rinkinius: A ir B. Į rinkinį A įtraukiamos tai kalbai privalomos raidės, o į rinkinį B – papildomos, paprastai vartojamos svetimžodžiams parašyti. Lietuvių kalbai skirtoje standarto dalyje rinkiniui A priskirtos visos 32 lietuvių kalbos abėcėlės raidės, o rinkiniui B – raidės Q, W ir X.

Lietuviškos abėcėlės raidės telefonuose, turinčiuose 12 klavišų, išdėstomos dvejopai:

1. Visos lietuvių kalbos abėcėlės raidės, išskyrus Y, dėstomos pagal abėcėlę. Po klavišo raidžių grupės eina skaitmuo, o po skaitmens – čia neparodytos kitų kalbų (latvių, vokiečių) raidės su diakritiniais ženklais („Nokia“ telefonuose).

2: AĄBCČ2
3: DEĘĖF3
4: GHIĮ4
5: JKL5
6: MNO6
7: PQRSŠ7
8: TUŲŪV8
9: WXYZŽ9

2. Lietuviškos raidės su diakritiniais ženklais išdėstytos ant tų pačių klavišų, kaip ir pirmame variante, tik nukeltos po skaitmenų. (Apibrėžtas minėtame standarte, vartojamas „Siemens“ ir kt. gamintojų telefonuose).

2: ABC2ĄČ
3: DEF3ĘĖ
4: GHI4Į
5: JKL5
6: MNO6
7:. PQRS7Š
8: TUV8ŲŪ
9: WXYZ9Ž

Didelio skirtumo tarp abiejų išdėstymų nėra. Tačiau daugelis pirmenybę teikia pirmajam būdui dėl to, kad raidės dėstomos pagal abėcėlę ir kad po skaitmenų galima įterpti kitų kalbų raidžių. Tai įvertinęs Lietuvos standartizacijos departamentas minėto standarto ETSI ES 202 130 rengėjams yra nusiuntęs siūlymą pakoreguoti standartą (žr. lietuvių ir anglų kalbomis).

Telefonų būna skirtų vienai ar kelioms kalboms. Ant klavišų paprastai būna išgraviruotos tik pagrindinės lotyniškos raidės, pvz., ABC. Todėl iš telefono išvaizdos negalima nustatyti, ar į jį įtraukta lietuvių kalba.

Teoriškai viskas gerai. Tačiau dėl lietuviškiems rašmenims nepritaikytų ir su kitokiais defektais telefonų antplūdžio į Lietuvą, dažnai žinutės rašomos „šveplai“. Lietuvai netinkamais telefonais prekiaujama iki šiol.

Pagal tinkamumą susirašinėjimui telefonus galima suskirstyti į tris grupes:

1. Tinkami. Galima surinkti visas lietuvių kalbos abėcėlės raides, o telefonas teisingai jas išsiunčia.

2. Apgaulingai netinkami. Galima surinkti lietuviškos abėcėlės raides, bet prieš išsiunčiant žinutę raidės su diakritiniais ženklais sugadinamos.

3. Atvirai netinkami. Lietuviškos abėcėlės raidžių surinkti negalima.

Prieš įsigyjant telefoną svarbu patikrinti ne tik, ar jame galima surinkti lietuviškos abėcėlės raides, bet ir įsitikinti, ar jas teisingai išsiunčia, pavyzdžiui, išsiųsti žinutę ačiū sau pačiam. Jeigu gausite ačiū, telefonas tinkamas, jei aciu – netinkamas.

Žinutes teisingai rodo visi 1 ir 2 grupės telefonai ir beveik visi 3 grupės telefonai. Todėl lietuviškas žinutes galima drąsiai siųsti visiems, o jeigu kas atsilieps, kad negali perskaityti, tai tam galima patarti, kad pasenusį telefoną laikas pakeisti šiuolaikiniu.

Ką daryti netyčia įsigijusiam apgaulingai netinkamą telefoną?

Tiesus kelias – pareikalauti telefonų priežiūros tarnybą, kad defektą ištaisytų. Jis yra telefono programinėje įrangoje ir tą padaryti nesunku – paprasčiausia defektuotą programinę įrangą pakeisti teisingai veikiančia.

Kompromisinis kelias – tam tikrais veiksmais užblokuoti į telefono programinę įrangą sąmoningai įdėtą komponentą, gadinantį lietuviškas raides su diakritiniais ženklais. Tai galima padaryti taip. Jeigu telefone yra galimybė siųsti rusiškas žinutes, pakanka į lietuvišką žinutę įterpti bent vieną rusišką raidę (geriausiai kurios išvaizda sutampa su lotyniška, pvz., „a“, „e“) ir aparatas nepajėgs sugadinti lietuviškų raidžių. Jeigu aparatas tokios galimybės neturi, reikia ką nors iš turinčių aparatą su minėta galimybe paprašyti, kad atsiųstų žinutę su rusiškomis raidėmis, tą žinutę išsaugoti ir jos raides panaudoti rašant lietuviškas žinutes.


Žinučių siuntimas iš interneto

Yra interneto paslaugų teikėjų, persiunčiančių jų tinklalapyje surinktas žinutes į mobiliuosius telefonus. Pateikiame mums žinomų svetainių adresus:

http://www.sms4you.lt Žinutės išsiunčiamos teisingai
http://sms.gw.lt Žinutės išsiunčiamos teisingai
http://www.dos.lt/ Žinutės išsiunčiamos teisingai
https://savitarna.omnitel.lt Žinutės išsiunčiamos teisingai, išskyrus siuntimą tiesiai į telefono ekraną (jeigu ši parinktis pažymėta, raidės su diakritiniais ženklais sugadinamos)

Dalis svetainių turi nedidelių defektų, kurių poveikio galima išvengti.

Deja yra Lietuvoje veikiančių paslaugų teikėjų, kurie skelbiasi esą išsiunčia žinutes į mobiliuosius telefonus, tačiau jų tinklalapiuose lietuviškų žinučių išvis negalima surinkti arba išsiunčiant sugadinamos. Išvardysime ir tokių „paslaugų“ teikėjus:

www.bite.lt
www.tele2.lt
www.smsdykai.lt
www.zinute.net
sms.zebra.lt
www.gsms.lt
www.demasport.lt
http://sms.lietus.com

Žinančius daugiau adresų (nesvarbu, tinkamų ar netinkamų), prašome pranešti elektroniniu paštu likit@ktl.mii.lt, kad galėtume papildyti čia skelbiamus sąrašus ir taip padėti kitiems žinučių siuntėjams. Taip pat kviečiame čia išvardytų svetainių, teikiančių netinkamas paslaugas, vadovus informuoti mus kai tik Jūsų paslaugos ims funkcionuoti normaliai, kad galėtume Jūsų adresus perkelti į rekomenduotinų sąrašą.


Straipsniai apie žinučių siuntimo problemas (rimtai ir su humoru)

Pranešimas spaudai apie lietuviškų SMS žinučių siuntimą // Kultūros ministerija, 2008 m. vasario 28 d.

R. Umbrasas. Kada telefonais susirašinėsime lietuviškai?

S. Pedzevičienė. Ruošiame karstus, ateikite![apie mobiliųjų telefonų defektus].

G. Grigas. Geriau būtų, kad telefonai su defektais nebūtų pardavinėjami.

G. Grigas. Sugedęs ar sugadintas telefonas.

A. Juškevičienė. Lietuvybė SMS žinutėse.

K. Lavišėnas. Atsiųsk man rusišką raidę. 

 
   
 
© 2001–2014 Lietuvių kalbos institutas
Atnaujinta 2010-02-25