lki@lki.lt lki@lki.lt   EN  
   
 
LIKIT » Standartai » Organizacijos

Standartai » Standartai ir juos kuriančios organizacijos


Tarptautiniai standartai. Tarptautinius standartus tvarko Tarptautinė standartų organizacija ISO (gr. isos = lygus) (www.iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage). Atskirų sričių standartus kuria atitinkami moksliniai komitetai bei darbo grupės.

Tarptautinių standartų pavadinimai prasideda raidėmis ISO.

Europos standartai. Europos standartus tvarko Europos standartų komitetas CEN (pranc. Comité Européen de Normalisation) (www.cenorm.be/cenorm/index.htm). Jo sukurtų standartų pavadinimai prasideda raidėmis EN.

Komiteto CEN nariai yra visos Europos Sąjungos valstybės, o taip pat Islandija, Norvegija ir Šveicarija.

Komitetą CEN sudaro atskirų sričių technikos komitetai. Informacijos technologijos standartus kuria komitetas TC 304 Europos lokalizacijos reikalavimai.

Lietuvos standartai. Lietuvos standartus tvarko Lietuvos standartizacijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos (www.lsd.lt). Atskirų šakų standartus priima technikos komitetai. Pagrindinius informacijos technologijos standartus kuria ir priima komitetas TK 4 Informacinė technologija. Su lietuvių kalba ir informatika susijusius standartus kuria ir kiti technikos komitetai: TK 34 Metrologija, TK 37 Terminologija.

Standartai yra kuriami Lietuvoje arba Lietuvos standartais tampa tarptautiniai bei Europos standartai, jeigu jie išverčiami į lietuvių kalbą ir juos priima atitinkamas standartų technikos komitetas. Rečiau vartojami standartai gali būti priimami ir viršelio būdu – į lietuvių kalbą išvertus tik standarto pavadinimą. 

 
   
 
© 2001–2014 Lietuvių kalbos institutas
Atnaujinta 2010-02-25