lki@lki.lt lki@lki.lt   EN  
   
 
LIKIT » Atsakymai į dažnesnius klausimus

Atsakymai į dažnesnius klausimus


Kur rasti svetainių mokymuisi apie lietuvių kalbą?

Gana daug žinių apie lietuvių kalbą yra Karoliniškių gimnazijos mokytojo Algimanto Urbanavičiaus svetainėje „Lietuvių kalba ir lieratūros istorija“. Įvairių patarimų galima rasti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetainėje.
Internete yra unikalus 20-ies tomų „Lietuvių kalbos žodynas“ ir „Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“.

 

Ar yra lietuvių kalbos terminai žinių valdymo sričiai? Mane domintų angliškų terminų: knowledge creation/generation, knowledge storage, knowledge retrieval, knowledge transfer, knowledge application lietuviški atitikmenys.

Šios tematikos žodynėlis yra. Tai Žinių technologijų pagrindinių terminų žodynėlis.

 

Ką daryti su įstaigų pavadinimų santrumpomis verčiant tinklalapį į anglų kalbą: palikti lietuviškas ar rašyti angliškai? Lietuviškų palikti gal negalima, bet angliškos neįprastai atrodo.

Įprasta įstaigų pavadinimus versti, o jų santrumpas palikti originalo kalba. Pavyzdžiui, angliškas Information Sciences Institute (ISI) lietuviškai būtų Informacijos mokslų institutas (ISI), o lietuviškas Puslaidininkių fizikos institutą (PFI) angliškame tinklalapyje reikėtų vadinti Semiconductor Physics Institute (PFI). Tas pats galioja ir kitoms kalboms.

 

Girdėjau programą ICQ vadinant „I seek you“. Ar taip taisyklinga?

Angliškai skaitant santrumpą gaunamas labai panašus garsas kaip ir tariant anglišką frazę „I seek you“. Dargi ir pati frazė primena programos atliekamą funkciją. Todėl anglai mėgsta taip ją vadinti. Lietuviškai santrumpos tariamos pagal lietuviškus raidžių pavadinimus, nesvarbu kokia santrumpos kilmė. Todėl santrumpa ICQ išreikštą programos pavadinimą reikia tarti i-cė-ku.

 

Kaip tarti programavimo kalbos „Java“ pavadinimą: java ar džava.

Taip užrašytas žodis angliškai tariamas džava. Todėl jiems natūralu taip ir tarti. Lietuviai taip užrašytą žodį taria java. Todėl kalbant lietuviškai reikia laikytis lietuviškų tarimo taisyklių, angliškai – angliškų.

 

Ar galima „6 October 2007, 12:24“ versti „2007 spalio 6, 12:24“? Jei negalima, tuomet kaip derėtų versti (įskaitant skiriamuosius ženklus tarp datos ir laiko)?

Taisyklingai būtų: 2007 m. spalio 6 d., 12:24. Popieriniuose dokumentuose minutės taip pat skiriamos tašku, pvz., 12.24.

 

Pasikeičiau slaptažodį (www.one.lt) su lietuviška raide (Ž) ir manęs nebeprileidžia prie pašto sistemos... Praneša, kad neteisingas slaptažodis. O atsisiuntus slaptažodį rodo klaustuką? Ką galėtumėte patarti?

Tai pašto sistemos lokalizavimo klaida. Jeigu slaptažodyje vartojamos raidės, tai natūralu, kad turi būti leidžiama vartoti visas, jei leidžiama vartoti skaitmenis, tai natūralu, kas visus dešimtį skaitmenų. Ši klaida įtraukta į tikrintinų klaidų sąrašą (žr. http://mokslasplius.lt/lkps/?q=node/3 55 pozicija). Apie tai reikia informuoti pašto tarnybą www.one.lt, kad klaidą ištaisytų.

 

Ar skaičiukinę klaviatūrą galima vadinti lietuviška?

Skaičiukinė klaviatūra gaunama iš amerikietiškos klaviatūros padarant minimalius pakeitimus, iki galo jos nepritaikant lietuvių kalbai, o taip pat ir pažeidžiant tarptautinių standartų nuostatas, todėl ją vadinti lietuviška nebūtų tikslu.

  

 
   
 
© 2001–2014 Lietuvių kalbos institutas
Atnaujinta 2010-02-25