lki@lki.lt lki@lki.lt   EN
LIKIT

Nuo 2010 met i svetain nebra atnaujinama. Joje pateikta informacija gali bti naudinga tiems, kas domisi lietuvi kalbos informacinse technologijose istorija.
i svetain skirta nagrinti lietuvi kalbos problemas ir j sprendimus informacinse technologijose tuo siekiama, kad lietuvi kalba funkcionuot ir bt utikrintas visavertis jos vartojimas kompiuteriuose ir kituose skaitmeniniuose renginiuose. Svetainje pateikiama informacija:

  • Apie tai, kas padaryta, kad kompiuteris gerai veikt raant lietuvikus tekstus  taisyklingai juos apdorot, rodyt ekrane, persist elektroniniu patu ir kitomis priemonmis;
  • Kaip pasinaudoti tuo, kas padaryta: sulietuvintomis (ar originaliomis lietuvikomis) programomis, odynais, kita lietuvika skaitmenine informacija;
  • Kaip paiam kurti lietuvik skaitmenin aplink savame kompiuteryje, staigoje, mokykloje, internete;
  • Apie dar neisprstas lietuvi kalbos informacinse technologijose problemas, j sprendimo bdus ir perspektyvas.

Informacins visuomens pltros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybs tiki, kad vis ms bendromis pastangomis pasieksime, jog modernios informacins technologijos pads isaugoti ir puoselti lietuvi kalb skaitmeninje erdvje, o technika tarnaus mums, o ne mes jai.


N A U J A S   S T R A I P S N I S: Kam patikti elektronini atviruk siuntim? Atviruk siuntimo paslaugas teikianios interneto svetains atviruko gavjui siunia ne pat atviruk, o tik informacij apie j: kas j siunia, i kur j pasiimti ir pan. Straipsnyje pateikiami vairi svetaini praneim pavyzdiai ir pastabos apie juos. Tai matydamas siuntjas gals pairinkti svetain, informuojani atviruko gavj graia, taisyklinga kalba. Isamiau.

N A U J A   K N Y G A: Ileista knyga Programins rangos lokalizavimas. Joje nagrinjama lokalizavimo eiga, vardijamos problemos, teikiami silymai joms sprsti, aptariamos kultrins dimensijos. Knyga skiriama lokalizavimo problem tyrjams ir praktikams, norintiems geriau suvokti lokalizavimo procesus, naiau ir sistemingiau atlikti lokalizavimo darbus. Isamiau.Ankstesns naujienos


Apklausas laikinai sustabdme, nes naudojama apklaus sistema nebeteikia kokybik paslaug.

Ankstesni apklaus rezultatai.Nuo 2009 m. vasario 1 d.
� Forumas

© 20012014 Lietuvi kalbos institutas
Atnaujinta 2010-02-25